Penerima Ijazah Kehormat dan Ijazah Kedoktoran di Universiti Malaysia / Honorary Degree and Doctorate (PhD) Holders at Malaysian Universities

Selamat Datang / Welcome

Masuk / Enter

Daftar nama ini disediakan bagi kemudahan orang awam untuk mendapatkan maklumat berkenaan Penerima Ijazah Kehormat dan Ijazah Kedoktoran.
The database is provided to help the public to obtain the information about the honorary degree and doctorate (PhD) holders.

*Kementerian Pendidikan Tinggi tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan yang dicapai daripada daftar nama ini. Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi universiti yang tersenarai.

*Ministry of Higher Education will not be liable for any loss or damage caused by the use of this database. For further clarification, please contact the respective universities.

© 2017 Kementerian Pendidikan Tinggi