Selamat datang ke laman Sistem Maklumat Pelajar Malaysia

Sistem Maklumat Pelajar Malaysia dibangunkan bagi membantu melancarkan pentadbiran berkaitan Maklumat Pelajar Malaysia di Indonesia.

Urusan pentadbiran dan penyeliaan pelajar yang berkesan dapat membantu pihak pengurusan menangani masalah yang mungkin timbul seterusnya memanfaatkan penggunaan ICT dalam pentadbiran harian.


Login ke Sistem Maklumat Pelajar

  •  
    katanama
    katalaluan